دانلود فلش پلير
 نقشه سايت  |  ارتباط با ما |  
مرکز درمان ناباروری ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
هایپر استار ایران مال
هایپر استار ایران مال
arrow watch
ساعت ARROW
(قبرس شمالی)
دفتر مهاجرتی دیاموند
ثبت نام در انجمن
ثبت نام
جمعه21 اردیبهشت97
هشتمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
روز دوقلوها و چندقلوها
بیمه کارآفرین
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
روز دوقلوها و چندقلوها
12 جشن ملی
babystar.ir
baby star
مجتمع تفریحی دشت نور
مجتمع تفریحی و توریستی دشت نور
نقاشی ساختمان مقدم
نقاشی ساختمان مقدم
ماشین های اداری پایتخت
ماشین های اداری پایتخت
ازدواج دوقلویی
گزارش خواندنی از ازدواج دوقلویی
نظر خواهی
نحوه آشنایی شما با انجمن از چه طریق بوده است ؟
نظر خود را نسبت به این سایت بفرمایید ؟
ارسال نظر نمايش نتايج

گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس

انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی امسال برای ششمین بار سفر زیارتی به مشهد مقدس را برای اعضا فراهم ساخت.

حرکت به سمت مشهد در 2 نوبت انجام پذیرفت، گروه اول روز دوشنبه 20 مهر 94 ساعت 19:30 از راه آهن تهران با قطار راهی مشهد مقدس شدند و ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه 21 مهر ماه وارد مشهد شدند و گروه دوم 21 مهر ساعت 17:30 از تهران حرکت کردند و روز چهارشنبه 22 مهر ساعت 6:00 صبح به مشهد رسیدند.

 در این سفر 25 نفر از دوقلوها و خانواده هایشان حضور داشتند و اقامت مسافران این سفر در هتل آپارتمان آتبین مشهد بود.

در طول سفر علاوه بر زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) از برخی از مناطق دیدنی و تفریحی مشهد نیز از جمله بازار بزرگ رضا، موزه آستان قدس رضوی، کوه سنگی ، سرزمین موج های آبی، رستوران پسران کریم و .... دیدن کردند و توانستند سفری زیارتی،سیاحتی را برای خود بوجود آوردند.

و در روز جمعه 24 مهر ماه ساعت 21:00 از مشهد به سمت تهران حرکت کردند.

تهیه گزارش از روابط عمومی انجمن دو قلوها و چند قلوهای پارسی

گزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی

گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس

انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی امسال برای ششمین بار سفر زیارتی به مشهد مقدس را برای اعضا فراهم ساخت.

حرکت به سمت مشهد در 2 نوبت انجام پذیرفت، گروه اول روز دوشنبه 20 مهر 94 ساعت 19:30 از راه آهن تهران با قطار راهی مشهد مقدس شدند و ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه 21 مهر ماه وارد مشهد شدند و گروه دوم 21 مهر ساعت 17:30 از تهران حرکت کردند و روز چهارشنبه 22 مهر ساعت 6:00 صبح به مشهد رسیدند.

 در این سفر 25 نفر از دوقلوها و خانواده هایشان حضور داشتند و اقامت مسافران این سفر در هتل آپارتمان آتبین مشهد بود.

در طول سفر علاوه بر زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) از برخی از مناطق دیدنی و تفریحی مشهد نیز از جمله بازار بزرگ رضا، موزه آستان قدس رضوی، کوه سنگی ، سرزمین موج های آبی، رستوران پسران کریم و .... دیدن کردند و توانستند سفری زیارتی،سیاحتی را برای خود بوجود آوردند.

و در روز جمعه 24 مهر ماه ساعت 21:00 از مشهد به سمت تهران حرکت کردند.

تهیه گزارش از روابط عمومی انجمن دو قلوها و چند قلوهای پارسی

گزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی گزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفر زیارتی به مشهد مقدس انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسیگزارش ششمین سفرزیارتی به مشهد،انجمن دوقلوها و چند قلوهای پارسی

best rolex air king replica reviews
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر

soap2day