دانلود فلش پلير
 نقشه سايت  |  ارتباط با ما |  

مجلات و روزنامه ها، انجمن دوقلوها و چندقلوها

 

مجلات و روزنامه ها، انجمن دوقلوها و چندقلوها

 

روز دوقلوها و چندقلوها
12 جشن ملی
مرکز درمان ناباروری ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
هایپر استار ایران مال
هایپر استار ایران مال
arrow watch
ساعت ARROW
(قبرس شمالی)
دفتر مهاجرتی دیاموند
ثبت نام در انجمن
ثبت نام
جمعه21 اردیبهشت97
هشتمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
روز دوقلوها و چندقلوها
ماشین های اداری پایتخت
ماشین های اداری پایتخت
مجتمع تفریحی دشت نور
مجتمع تفریحی و توریستی دشت نور
نقاشی ساختمان مقدم
نقاشی ساختمان مقدم
babystar.ir
baby star
بیمه کارآفرین
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
ازدواج دوقلویی
گزارش خواندنی از ازدواج دوقلویی
نظر خواهی
نحوه آشنایی شما با انجمن از چه طریق بوده است ؟
نظر خود را نسبت به این سایت بفرمایید ؟
ارسال نظر نمايش نتايج

مجله جوانان امروز

به سردبیری امیرحسین انبارداران، گزارشی از ضیافت افطاری دوقلوها و چندقلوها را در شهریور 1393 به چاپ رساند.

مجله جوانان امروز- انجمن دوقلوها

مجله جوانان امروز

به سردبیری امیرحسین انبارداران، گزارشی از ضیافت افطاری دوقلوها و چندقلوها را در شهریور 1393 به چاپ رساند.

مجله جوانان امروز- انجمن دوقلوها

مجله همشهری محله

به سردبیری آقای علیرضا دهقانیان، گزارشی دیدنی از ضیافت افطاری دوقلوها و چندقلوها در مردادماه 1392 به چاپ رسید.

همشهری محله- انجمن دوقلوها و چندقلوهاهمشهری محله- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله همشهری محله

به سردبیری آقای علیرضا دهقانیان، گزارشی دیدنی از ضیافت افطاری دوقلوها و چندقلوها در مردادماه 1392 به چاپ رسید.

همشهری محله- انجمن دوقلوها و چندقلوهاهمشهری محله- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله آرامش برتر

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، مطلبی را در مورد نحوه تربیت دوقلوها و چندقلوها در تیرماه 1393 به چاپ رساند

مجله آرامش برتر- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله آرامش برتر

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، مطلبی را در مورد نحوه تربیت دوقلوها و چندقلوها در تیرماه 1393 به چاپ رساند

مجله آرامش برتر- انجمن دوقلوها و چندقلوها

روزنامه ایران دیلی 

گزارشی از ضیافت افطاری دوقلوها و چندقلوهای ایرانی که در تالار پذیرایی گنو برگزار شد را در تیرماه 1393 به چاپ رساند

روز نامه ایران دیلی- انجمن دوقلوها و چندقلوهاروزنامه ایران دیلی 2- انجمن دوقلوها و چندقلوها

روزنامه ایران دیلی 

گزارشی از ضیافت افطاری دوقلوها و چندقلوهای ایرانی که در تالار پذیرایی گنو برگزار شد را در تیرماه 1393 به چاپ رساند

روز نامه ایران دیلی- انجمن دوقلوها و چندقلوهاروزنامه ایران دیلی 2- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده

به سردبیری خانوم معصومه غفارزاده ، گزارشی از چهارمین سالگرد روز دوقلوها و چندقلوها مورخ 22 اردیبهشت انجام داده و در تیرماه 1393 به چاپ رسید

مجله خانواده / انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده

به سردبیری خانوم معصومه غفارزاده ، گزارشی از چهارمین سالگرد روز دوقلوها و چندقلوها مورخ 22 اردیبهشت انجام داده و در تیرماه 1393 به چاپ رسید

مجله خانواده / انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله آرامش برتر

به مدیر مسئول آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از چهارمین سالگرد جشن روز دوقلوها و چندقلوها را در خردادماه 1393 به چاپ رساند

 مجله آرامش برتر، انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله آرامش برتر

به مدیر مسئول آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از چهارمین سالگرد جشن روز دوقلوها و چندقلوها را در خردادماه 1393 به چاپ رساند

 مجله آرامش برتر، انجمن دوقلوها و چندقلوها

روزنامه همشهری

این روزنامه، گزارشی خواندنی از چهارمین سالگرد دوقلوها و چندقلوها در مجموعه ورزشی شهید چمران را در اردیبهشت ماه 1393 به چاپ رساند

جشن روز دوقلوها در روزنامه همشهری

روزنامه همشهری

این روزنامه، گزارشی خواندنی از چهارمین سالگرد دوقلوها و چندقلوها در مجموعه ورزشی شهید چمران را در اردیبهشت ماه 1393 به چاپ رساند

جشن روز دوقلوها در روزنامه همشهری

مجله مشاور خانواده

به سردبیری خانم فائزه معینی، گفتگویی زیبایی را با ساراو نیکا فرقانی اصل بازیگران دوقلو انجمن دوقلوها و چندقلوها در سریال پایتخت را در فروردین 93 به چاپ رساند.

مجله مشاور خانواد- انجمن دوقلوها و چندقلوهامشاور خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوها

 

مجله مشاور خانواده

به سردبیری خانم فائزه معینی، گفتگویی زیبایی را با ساراو نیکا فرقانی اصل بازیگران دوقلو انجمن دوقلوها و چندقلوها در سریال پایتخت را در فروردین 93 به چاپ رساند.

مجله مشاور خانواد- انجمن دوقلوها و چندقلوهامشاور خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوها

 

مجله مشاور خانواده 

گفتگویی زیبایی را با آقایان دکتر بابک و سیامک شاه اویسی دوقلوهای موفق و دندانپزشک انجمن دوقلوها و چندقلوها انجام داده و در بهمن 1392 به چاپ رسید.

مجله مشاور خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله مشاور خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله مشاور خانواده 

گفتگویی زیبایی را با آقایان دکتر بابک و سیامک شاه اویسی دوقلوهای موفق و دندانپزشک انجمن دوقلوها و چندقلوها انجام داده و در بهمن 1392 به چاپ رسید.

مجله مشاور خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله مشاور خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده 

به سردبیری خانوم معصومه غفارزاده، گزارشی از مسن ترین اعضای انجمن دوقلوها و چندقلوها را در مهرماه 1392 به چاپ رساند

مجله خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده 

به سردبیری خانوم معصومه غفارزاده، گزارشی از مسن ترین اعضای انجمن دوقلوها و چندقلوها را در مهرماه 1392 به چاپ رساند

مجله خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی زیبا از روز دوقلوها و چندقلوهای را در تیرماه 1392 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی زیبا از روز دوقلوها و چندقلوهای را در تیرماه 1392 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از سه قلوها را در خردادماه 1392 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از سه قلوها را در خردادماه 1392 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله همشهری جوان 

به سردبیری آقای سیدجواد رسولی، گزارشی از روز دوقلوهای سال 92 که در اردیبهشت ماه 1392 به چاپ رساند

مجله همشهری جوان- انجمن دوقلوها و چندقلوهااضافه كردن محتوا...

مجله همشهری جوان 

به سردبیری آقای سیدجواد رسولی، گزارشی از روز دوقلوهای سال 92 که در اردیبهشت ماه 1392 به چاپ رساند

مجله همشهری جوان- انجمن دوقلوها و چندقلوهااضافه كردن محتوا...

مجله همشهری سرنخ

به سردبیری آقای حامد فرحبخش، گزارشی دیدنی از روز دوقلوها و چندقلوها در اردیبهشت ماه 1392 به چاپ رساند

مجله همشهری سرنخ- انجمن دوقلوهاوچندقلوها

مجله همشهری سرنخ

به سردبیری آقای حامد فرحبخش، گزارشی دیدنی از روز دوقلوها و چندقلوها در اردیبهشت ماه 1392 به چاپ رساند

مجله همشهری سرنخ- انجمن دوقلوهاوچندقلوها

مجله همشهری جوان 

به سردبیری آقای سیدجواد رسولی، گزارشی از آقایان شفیع خانی که در شهریورماه 1391 به چاپ رساند

مجله همشهری جوان- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله همشهری جوان 

به سردبیری آقای سیدجواد رسولی، گزارشی از آقایان شفیع خانی که در شهریورماه 1391 به چاپ رساند

مجله همشهری جوان- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از انتخاب ناهمسان ترین دوقلوها را در مردادماه 1391 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از انتخاب ناهمسان ترین دوقلوها را در مردادماه 1391 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله جوانان امروز

به سردبیری محمد ولی سهرابی اسمرود، گزارشی از مراسم افطار دوقلوها و چندقلوها در رستوران خاقان را در آبان ماه 1390 به چاپ رساند

مجله جوانان امروز-  انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله جوانان امروز

به سردبیری محمد ولی سهرابی اسمرود، گزارشی از مراسم افطار دوقلوها و چندقلوها در رستوران خاقان را در آبان ماه 1390 به چاپ رساند

مجله جوانان امروز-  انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله نسل امروز

به سردبیری آقای شهرام زمانی، گزارشی از تولد دوقلوهای پاییز در آذرماه 1390 به چاپ رساند

مجله نسل امروز- انجمن دوقلوهاوچندقلوها

 

مجله نسل امروز

به سردبیری آقای شهرام زمانی، گزارشی از تولد دوقلوهای پاییز در آذرماه 1390 به چاپ رساند

مجله نسل امروز- انجمن دوقلوهاوچندقلوها

 

روزنامه استقلال

این روزنامه، گزارشی خواندنی از دوقلوهای استقلالی و پرسپولیسی را در آذر ماه 90 به چاپ رساند

روزنامه استقلالروزنامه استقلال

روزنامه استقلال

این روزنامه، گزارشی خواندنی از دوقلوهای استقلالی و پرسپولیسی را در آذر ماه 90 به چاپ رساند

روزنامه استقلالروزنامه استقلال

مجله خانواده سبز 

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از 5 قلوهای ایرانی را در مهرماه 1390 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز، انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز 

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از 5 قلوهای ایرانی را در مهرماه 1390 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز، انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله شادکامی

 

به سردبیری الهام سرمدی، گزارشی از ضیافت افطار دوقلوها و چندقلوها را در مهرماه 1390 به چاپ رساند

مجله شادکامی- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله شادکامی

 

به سردبیری الهام سرمدی، گزارشی از ضیافت افطار دوقلوها و چندقلوها را در مهرماه 1390 به چاپ رساند

مجله شادکامی- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله موفقیت

به سردبیری سهیلا ثقفی، گزارشی از ضیافت افطار دوقلوها و چندقلوها را در مهرماه 1390 به چاپ رساند

مجله موفقیت - انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله موفقیت

به سردبیری سهیلا ثقفی، گزارشی از ضیافت افطار دوقلوها و چندقلوها را در مهرماه 1390 به چاپ رساند

مجله موفقیت - انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله پردیس

به سردبیری آقایان پژمان راهبر و سیامک رحمانی، گزارشی از آقایان خداپرست و همسران آنها، که در مراسم افطاری دوقلوها و چندقلوها حضور داشتند در شهریورماه 1390 به چاپ رساند

مجله پردیس- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله پردیس

به سردبیری آقایان پژمان راهبر و سیامک رحمانی، گزارشی از آقایان خداپرست و همسران آنها، که در مراسم افطاری دوقلوها و چندقلوها حضور داشتند در شهریورماه 1390 به چاپ رساند

مجله پردیس- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله جوانان امروز

به سردبیری محمد ولی سهرابی اسمرود، گزارشی از ازدواج دوقلوهایی را در دی ماه 1389 به چاپ رساند

مجله جوانان امروز - انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله جوانان امروز

به سردبیری محمد ولی سهرابی اسمرود، گزارشی از ازدواج دوقلوهایی را در دی ماه 1389 به چاپ رساند

مجله جوانان امروز - انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از بزرگترین گردهمایی دوقلوهای دانشجو را در آذرماه 1389 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

 

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از بزرگترین گردهمایی دوقلوهای دانشجو را در آذرماه 1389 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

 

مجله جوانان امروز

به سردبیری محمد ولی سهرابی اسمرود، گزارشی از دوقلوها و چندقلوها را در آذرماه 1389 به چاپ رساند

مجله جوانان امروز - انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله جوانان امروز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله جوانان امروز

به سردبیری محمد ولی سهرابی اسمرود، گزارشی از دوقلوها و چندقلوها را در آذرماه 1389 به چاپ رساند

مجله جوانان امروز - انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله جوانان امروز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از ازدواج دوقلویی و تشکل دوقلوهای آریایی را در تیرماه 1389 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی از ازدواج دوقلویی و تشکل دوقلوهای آریایی را در تیرماه 1389 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز 

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی 5 قلوهای ایرانی را در اردیبهشت 1389 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز - انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله خانواده سبز 

به سردبیری آقای مهدی اسماعیل تبار، گزارشی 5 قلوهای ایرانی را در اردیبهشت 1389 به چاپ رساند

مجله خانواده سبز- انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله خانواده سبز - انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله اتفاق نو

به سردبیری آقای علی بحرینی، گزارشی از  دوقلوها و چندقلوها را در نیمه دوم دی ماه 1388 به چاپ رساند

اتفاق نو , انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله اتفاق نو

به سردبیری آقای علی بحرینی، گزارشی از  دوقلوها و چندقلوها را در نیمه دوم دی ماه 1388 به چاپ رساند

اتفاق نو , انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله اتفاق نو

به سردبیری آقای علی بحرینی، گزارشی از  دوقلوها و چندقلوها را در نیمه اول دی ماه 1388 به چاپ رساند

اتفاق نو - انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله اتفاق نو

به سردبیری آقای علی بحرینی، گزارشی از  دوقلوها و چندقلوها را در نیمه اول دی ماه 1388 به چاپ رساند

اتفاق نو - انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله اتفاق نو

به سردبیری آقای علی بحرینی، گزارشی از دوقلوها و چندقلوها را در آذرماه 1388 به چاپ رساند

مجله اتفاق نو، انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله اتفاق نو، انجمن دوقلوها و چندقلوها

مجله اتفاق نو

به سردبیری آقای علی بحرینی، گزارشی از دوقلوها و چندقلوها را در آذرماه 1388 به چاپ رساند

مجله اتفاق نو، انجمن دوقلوها و چندقلوهامجله اتفاق نو، انجمن دوقلوها و چندقلوها

best rolex air king replica reviews
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر

soap2day