دانلود فلش پلير
 نقشه سايت  |  ارتباط با ما |  
        
Select the search type
 • سایت
 • مجتمع تفریحی دشت نور
  مجتمع تفریحی و توریستی دشت نور
  نقاشی ساختمان مقدم
  نقاشی ساختمان مقدم
  babystar.ir
  baby star
  ماشین های اداری پایتخت
  ماشین های اداری پایتخت
  آتلیه باست
  آتلیه باست
  کتاب آموزشی-کنکور-عمومی
  کتاب های کنکور آموزشی ، عمومی
  گالری سنگ تهرانی
  معرفی فرش های معتبر
  پوشاک جین وست
  پوشاک جین وست
  سرزمین شادی
  سرزمین شادی
  ثبت نام در انجمن
  ثبت نام
  جمعه21 اردیبهشت97
  هشتمین جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
  جشن ملی روز دوقلوها و چندقلوها
  روز دوقلوها و چندقلوها
  بیمه کارآفرین
  بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
  بیمه کار آفرین ، ویژه دوقلوها و چندقلوها
  ازدواج دوقلویی
  گزارش خواندنی از ازدواج دوقلویی

    

  22 اردیبهشت ماه روز هم بستگی دوقلوها مبارک.
  بوستان  پایداری بعد از یکسال بار دیگر شاهد کنار هم بودن دوقلوها در عصر روز جمعه بود.
  برای دومین سال انجمن دوقلوهای ایران ، جشن  روز دوقلوها و چند قلوها را با حضور بیش از 1700 نفر از دوقلوها و چند قلوها به کمک موسسه تاریخ وتمدن شرق و  بیمه کار آفرین (کد 1800 )  و جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر برگزار کرد .
  به دلیل استقبال بی نظیر دوقلوها گنجایش جایگاه به اتمام رسید و بطوری که خیلی از مهمانان ایستاده برنامه را تا انتها دنبال کردند. یکی از جالب ترین قسمت ها انتخاب شبیه ترین دوقلوها توسط  هیئت داور محترم ( خانم هاله ملکی از ابن سینا ، و آقای سید محمد حسینی پور از بیمه کار آفرین ، آقای حسین اسماعیلی دبیر  فرزندان شاهد و ایثارگر ) بود که دوستان می بایست از قبل در این مسابقه ثبت نام می کردند.
  این روز بزرگ  مصادف با شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بود، که به این بهانه قسمتی از برنامه را برای تشکر از تمامی مادران به تجلیل از مادران دوقلو و چندقلو اختصاص دادیم.
  تمام برنامه های این جشن با هنر مندی اعضای این انجمن بود،همانند تلاوت هماهنگ آیات قرآن مجید توسط برادران صیدخانی آغازگر برنامه بود، اجرای آهنگ های زیبای برادرن متقی که زحمت مجری بودن در این جشن را متقبل شده بودند ، گروه موسیقی دوقلوها برای اولین بار با همکاری آقایان ولی برنامه شاد و زیبایی را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. خاطرات دوقلویی از جمله بخش های زیبای برنامه بود ، خواندن دسته جمعی دعای وحدت و بالا بردن دست های به هم گره زده دوقلوها رو به آسمان حسن ختام این روز بزرگ بود.
  از دوستان تیم اجرایی و تمامی دوستانی که ما را در برگزاری این جشن ما را یاری کردند بابت تمامی زحمات و همکاری های بی دریغی که برای برگزاری جشن در این چند روز متحمل شدند بی نهایت متشکریم.
  روابط عمومی انجمن دوقلوهای ایران

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشتروز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت 

    

  22 اردیبهشت ماه روز هم بستگی دوقلوها مبارک.
  بوستان  پایداری بعد از یکسال بار دیگر شاهد کنار هم بودن دوقلوها در عصر روز جمعه بود.
  برای دومین سال انجمن دوقلوهای ایران ، جشن  روز دوقلوها و چند قلوها را با حضور بیش از 1700 نفر از دوقلوها و چند قلوها به کمک موسسه تاریخ وتمدن شرق و  بیمه کار آفرین (کد 1800 )  و جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر برگزار کرد .
  به دلیل استقبال بی نظیر دوقلوها گنجایش جایگاه به اتمام رسید و بطوری که خیلی از مهمانان ایستاده برنامه را تا انتها دنبال کردند. یکی از جالب ترین قسمت ها انتخاب شبیه ترین دوقلوها توسط  هیئت داور محترم ( خانم هاله ملکی از ابن سینا ، و آقای سید محمد حسینی پور از بیمه کار آفرین ، آقای حسین اسماعیلی دبیر  فرزندان شاهد و ایثارگر ) بود که دوستان می بایست از قبل در این مسابقه ثبت نام می کردند.
  این روز بزرگ  مصادف با شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بود، که به این بهانه قسمتی از برنامه را برای تشکر از تمامی مادران به تجلیل از مادران دوقلو و چندقلو اختصاص دادیم.
  تمام برنامه های این جشن با هنر مندی اعضای این انجمن بود،همانند تلاوت هماهنگ آیات قرآن مجید توسط برادران صیدخانی آغازگر برنامه بود، اجرای آهنگ های زیبای برادرن متقی که زحمت مجری بودن در این جشن را متقبل شده بودند ، گروه موسیقی دوقلوها برای اولین بار با همکاری آقایان ولی برنامه شاد و زیبایی را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. خاطرات دوقلویی از جمله بخش های زیبای برنامه بود ، خواندن دسته جمعی دعای وحدت و بالا بردن دست های به هم گره زده دوقلوها رو به آسمان حسن ختام این روز بزرگ بود.
  از دوستان تیم اجرایی و تمامی دوستانی که ما را در برگزاری این جشن ما را یاری کردند بابت تمامی زحمات و همکاری های بی دریغی که برای برگزاری جشن در این چند روز متحمل شدند بی نهایت متشکریم.
  روابط عمومی انجمن دوقلوهای ایران

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشتروز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت

  روز دوقلوها و چند قلوها ، انجمن دوقلوهای ایران،22 اردیبهشت 

  طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر